Ceanglaichean (Links)

Connect with Comann Gàidhlig Ghlaschu on Facebook

Cultar agus Ealain

Beathag Mhoireasdan
Seinneadair, cleasaiche agus tidsear bho Ùige, Leòdhas. Ceannard a’ Chomainn.
Singer, actress and teacher from Uig, Lewis. President of Comann Gàidhlig Ghlaschu

Gillebrìde Mac’IlleMhaoil
Seinneadair agus tidsear bho Uibhist a Deas

Gàidhlig an Glaschu

Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu
‘S e com-pàirteachas leasachaidh a th’ ann an Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu. Tha e a’ toirt cumhachd dhan choimhearsnachd airson leasachadh na Gàidhlig
Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu (Glasgow Gaelic Initiative) is a community partnership with membership from those interested in Gaelic. It gives the community the power to make decisions about Gaelic activity

Glasgow Gaelic Meet-up group
A grassroots voluntary group, run by learners of Gaelic, for learners of Gaelic and speakers of Gaelic.

Comann Oiseanach Oilthigh Ghlaschu
Glasgow University Ossianic Society
also on Facebook

Comainn Eile

Comann Gàidhlig Inbhir Nis

Advertisements